Rabu, 20 Januari 2010

Apa Yang Akan Engkau Katakan Kepada Allah?

Syeikh Abdul Qadir Al-Kailani berdiri di atas mimbar untuk berkhutbah. Dia mengingatkan Khalifah Al-Muqtafi akan perintah Allah dan mengingkari kebijakannya yang telah mengangkat Yahya bin Sa’id atau yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Muzahim, seorang yang zhalim, sebagai hakim.

Al-Kailani berkata: “Sungguh engkau telah mengangkat orang yang paling zhalim sebagai hakim bagi kaum Muslimin. Apa yang akan engkau katakan pada Hari Akhir nanti ketika engkau menjawab pertanyaan Tuhan semesta alam, Dzat Yang Paling Penyayang di antara para penyayang?” Mendengar itu, tubuh Khalifah Al-Muqtafi langsung bergetar, lalu dia segera mencopot Ibnu Muzahim dari jabatannya.

Inilah pertanyaan yang seharusnya tertanam dalam benak kita sebagai Muslim ketika hendak melakukan satu perbuatan yang tidak baik atau mengambil tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pertanyaan seperti ini akan membuat seseorang berpikir seribu kali ketika hendak melakukan perbuatan tersebut. Alangkah indahnya negara kita bila dalam hati para pejabatnya telah tertanam pertanyaan yang sangat tinggi nilainya itu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih atas komentar Anda